Onze diensten

Opschonen       Toegankelijk maken       Anonimiseren

Op steeds meer verschillende manieren en apparaten wordt informatie opgesteld, verstuurd, ontvangen en opgeslagen waardoor zonder goed informatiebeheer de netwerkschijven kunnen vollopen. Met tot gevolg veel dubbele bestanden, verouderde informatie die vernietigd moet worden en niet toegankelijke informatie die nu relevant is voor het primaire proces of informatie die juist bewaard en overgebracht moet worden. Datamaesters ontzorgt in het analyseren, opschonen (ontdubbelen) en classificeren van informatie op de netwerkschijven. Met als resultaat een opgeschoonde netwerkschijf met relevante documenten die geordend en toegankelijk zijn voor verdere verwerking.

Projectleiding en uitvoering

Wij nemen de projectleiding en de uitvoering volledig over voor het opschonen van uw netwerkschijven. Uw vaste contactpersoon bespreekt met u in het intakegesprek de scope van de opdracht en wat de juiste invalshoek is voor de gewenste situatie voor uw organisatie. Op basis van het intakegesprek maakt Datamaesters een helder plan van aanpak over hoe we die gewenste situatie gaan bereiken. Bij akkoord op het plan van aanpak start de uitvoer op basis van de afgesproken vertrekpunten. Met onze innovatieve en Nederlandse software verzamelen we eerst alle kenmerken van de documenten die op de netwerkschijven staan. Vervolgens maken we selecties door het toevoegen van tags en uiteindelijk verplaatsen of verwijderen we in overleg de documenten of maken we deze migratie klaar. Tijdens het uitvoeren van de opdracht zijn er diverse overleg- en controlemomenten en blijft u op de hoogte door voortgangsrapportages.  

Intake en scope van de opdracht

Plan van aanpak
Uitvoering en controle
Leveren schone en geordende bestanden voor verdere verwerking

Voordelen van uw netwerkschrijven laten opruimen door Datamaesters

 • De juiste informatie goed kunnen inzetten voor de juiste doeleinden, zoals archiveren, toegankelijk maken of het primaire proces ondersteunen 
 • Kortere zoektijden op netwerkschrijven 
 • Kostenverlagend  
 • Gecontroleerde uitfasering 
 • Eigenaarschap over de informatie  

Benieuwd hoe Datamaesters u kan ontzorgen met het opschonen van uw netwerkschijven? 

open_in_browser

Informatie toegankelijk maken
voor verdere verwerking

Wilt u uw informatie op een centrale plek beheren of heeft u grote hoeveelheden documenten die u gedigitaliseerd en toegankelijk wilt hebben? Datamaesters ontzorgt het hele proces van intake tot het terug leveren van bruikbare informatie in goede geordende en toegankelijke staat, zodat u met de juiste informatie de juiste keuze kunt maken voor verdere verwerking in uw informatiebeheer.  

Complete dienstverlening

Uw vaste contactpersoon bespreekt met u in het intakegesprek de scope van de opdracht en wat het juiste proces is voor de gewenste situatie voor uw organisatie. Op basis van het intakegesprek maakt Datamaesters een organisatie specifiek plan van aanpak over hoe we die gewenste situatie gaan bereiken. Welke stappen er gezet worden tijdens de uitvoer is afhankelijk van uw uitvraag. Tijdens het uitvoeren van de opdracht zijn er diverse overleg- en controlemomenten en blijft u op de hoogte door voortgangsrapportages.

Intake en scope van de opdracht
Organisatie specifiek plan van aanpak
Uitvoering en controle
Leveren toegankelijk en bruikbare informatie

Voordelen van uw informatie toegankelijk maken door Datamaesters

 • Juiste keuze kunnen maken wat u met de informatie wilt doen  
 • Vrij handelen met de informatie die u heeft 
 • Processen effectiever inrichten  
 • Voldoen aan KPI archiefinspectie 
 • Voldoen aan de archiefwet  
 • Gericht en compleet WOB-verzoek afhandelen  
 • Informatie vindbaar door juiste metadatering 

Benieuwd hoe Datamaesters u kan ontzorgen rondom informatiebeheer?  

texture

Snel en betrouwbaar grote hoeveelheden
documenten laten anonimiseren

Datamaesters heeft veel ervaring met het anonimiseren van documenten, voortkomend uit wet- en regelgeving zoals de AVG,  WOB, WABO, WOO, WKPB en Omgevingswet, maar ook vergunningen, raadstukken en onderzoeken. Met onze on-demand of projectmatige service hoeft u zelf geen software aan te schaffen of werknemers op te leiden. Wij nemen de projectleiding en uitvoering over. Een vast contactpersoon neemt voor u het gehele proces van intake tot het aanleveren van foutloze en bruikbare informatie uit handen. Dit doen wij voor zowel de Rijksoverheid en semioverheid als non-profit organisaties.

Onze anonimiseerservice

Wij nemen de projectleiding en de uitvoering van uw anonimiseervraagstukken volledig over. Uw vaste contactpersoon bespreekt met u in het intakegesprek de scope van de opdracht en welke service het beste past bij uw vraagstuk. Op basis van het intakegesprek maakt Datamaesters een plan van aanpak en offerte. Bij akkoord op het plan van aanpak start de uitvoer op basis van de afgesproken vertrekpunten zoals verschillende type informatiebronnen, welke woorden geanonimiseerd mogen worden en de grondslag. Tijdens het uitvoeren van de opdracht zijn er diverse overleg- en controlemomenten en blijft u op de hoogte door voortgangsrapportages. Binnen de afgesproken tijd leveren wij bruikbare en geanonimiseerde documenten terug.

Intake en scope van de opdracht
Plan van aanpak
Uitvoering en controle
Leveren bruikbare en geanonimiseerde bestanden

Voordelen on-demand of projectmatig anonimiseren door Datamaesters

 • Anonimiseren wanneer het u uitkomt. 
 • Volledig ontzorgd worden door een betrouwbare en snelle partner 
 • Geen investering in software, licentiekosten en beheer 
 • Geen FTE’s kwijt aan handmatig aflakken  
 • Anonimiseren op basis van uw eigen controlelijst  
 • Volledig in lijn met Nederlandse Wet- en regelgeving  
 • Kostenbesparend 
 • Visuele controle door projectteam  
 • Foutloos  
 • Alleen datgene anonimiseren wat geanonimiseerd moet worden 
 • Binnen gestelde tijd voldoen aan WOB-verzoeken

Benieuwd hoe Datamaesters u kan ontzorgen met uw anonimiseervraagstukken?