Beveiliging

Beveiliging

Zodra de scope van de opdracht is goedgekeurd levert u uw bestanden op onze beveiligde omgeving. Uw gegevens worden volgens de laatste wet- en regelgeving opgeslagen en verwerkt. Dit doen samen met onze partner Bizway voor de hosting van de software en tijdelijke opslag van de gegevens. Alle gegevens van- en naar de Cloud worden versleuteld via de laatste encryptieprotocollen.

Onze software en daarmee uw gegevens bevinden zich in twee Nederlandse (redundant) datacentra met een 24/7 beschikbaarheid. Er worden continue back-ups gemaakt waarbij de retentie maximaal 5 jaar is. Datamaesters voldoet aan de veiligheidseisen die de overheid in de regel stelt (BBN2).

Daartoe beschikken we over de volgende certificeringen:

  • ISO/IEC 27001:2013
  • ISO 9001:2015
  • (ISAE) 3402 type I
  • (ISAE) 3402 type II

Onze omgeving is beveiligd met:

  • IP-whitelisting
  • Azure AD (MFA/SSO)
  • TLS 1.2
  • AES256 / SHA384 encryptie
  • SSL / HSTS, HTTPS
  • Data-encryptie at rest en in transit

BIO en de ‘pas-toe-of-leg-uitlijst’

Datamaesters voldoet aan de informatiebeveiligingsstandaarden ISO 27001 en ISO 27002 die zijn geplaatst op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie. Met als scope: Internet en beveiliging, documenten en webcontent, REST Api’s en stelstandaarden (StuF).